Bu dersimizde sql server de en çok kullandığımız operatör ve komutlardan olan Where Şartından bahsedeceğiz.
Where şartı temel anlamda bir data set içerisinde verdiğimiz kriterlere göre filtrelemek için kullanılır.
Bu sadece verileri çekerken değil,verileri silerken,eklerken kullandığımız bir komuttur.
Örneğin ben SELECT * FROM kişiler dediğim zaman kişiler tablosunu çekmiş olurum.Eğer ben Ankara şehrinde olanları çekmek istiyorsam şöyle bir kod kullanacağım.
SELECT * FROM kişiler
WHERE il='Ankara'

Ya da doğum tarihi 1990 dan büyük olanları çekmek isteyebilirim. Bunun içinde aşağıdaki kod bloğunu kullanaccağız.

SELECT * FROM kişiler
WHERE doğumtarihi>'1990-01-01'

Veya oluşturduğum tablomda cinsiyeti kız olanları çekmek isteyebilirim. Bunun içinde aşağıdaki kodları kullanacağız.

SELECT * FROM kişiler
WHERE Cinsiyet='K'

Aslında burada filtreleme işlemi yapmış oluyorum. Bu where şartlarının birden fazla kullanım parametreleri var.  Eşittir olabilir, içerisinde Ayşe,Ahmet ismi geçenler olabilir. Hemen bunları gösterelim.

= :    Eşittir ( WHERE Şehir='Ankara') Burada ili Ankara olan kişileri getirdik.

<> :   Eşit Değildir ( WHERE Şehir<>'Ankara') Burada ise ili Ankara dışında olan kişileri getirdik)

< :  Küçüktür (WHERE doğumtarihi<'1990-01-01') Doğum tarihi 1990 ve öncesi olanları getirecektir.

> :  Büyüktür  (WHERE doğumtarihi>'1990-01-01') Doğum tarihi 1990 ve sonrası olanları getirecektir.
<= :  Küçüktür ya da eşittir (WHERE doğumtarihi<='1990-01-01'Ocak ayının birinde doğanları da getirir.
>= :  Büyüktür ya da eşittir  (WHERE doğumtarihi>='1990-01-01') Ocak ayının birinde doğanları da getirir. Küçük eşittir ve Büyük eşittir aynı şekildedir.

Between : Arasındadır (WHERE yaş BETWEEN 25  AND 40) İki aralık arasında olanları getiriyor. Burada 25 ve 40 yaş arasında olanları bize getiriyor.

Like : ile başlar,ile  biter, içerir
İsmi Ali ile başlar diyorsam: (WHERE adı  LIKE'ALİ%')
Ad soyadı Özdemir ile biter diyorsam bu sefer yüzde işaretini başına ekleriz.
(WHERE adı  LIKE'%ALİ')

Eğer içerir kullanmak istiyorsam  bu sefer hem başına hem sonuna  % işareti getiriyorum
(WHERE adı  LIKE'%ALİ%')

In :  İçinde (WHERE il IN ('Ankara','Bursa')  Örneğin ben where şartımın içerisinde birden fazla alan var. Şehri Ankara,Bursa olanları getirmek istiyorum bunun için kullanacağımız kod: 

Not Like : ile başlamaz,ile bitmez,içermez. Like komutumuzun tam tersi. Sadece LIKE yerine  NOT LIKE yazıyoruz.

Not in : içinde değildir. (WHERE il NOT IN ('Ankara','Bursa') Örneğin Ankara ve Bursa dışındaki bütün  illeri getirmek istiyorsak Not in komutunu kullanacağız. 


Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde bu komutlarımızın uygulamala hallerini göstereceğiz.  Herkese iyi çalışmalar.

Yorum Yap

Daha yeni Daha eski